کنایه رائفی پور به روحانی و دولت


کنایه رائفی پور به روحانی و صحبت در مورد اینکه به چه کسی در انتخابات 96 رای میدهد


+ 
8

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر