22 بهمن آغاز حاکمیت اسلام


بخشی از خطبه های نماز جمعه 22 بهمن ماه شهرستان ساوه در باره آغاز حاکمیت اسلام


+ 
0

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر