عاقبت رجزخوانی رؤسای جمهور آمریکا چه بود؟


‏رهبرانقلاب: مسئولین آمریکا مشغول رجزخوانی‌اند.
5 رئیس جمهور آمریکا، دراین آرزو که ایران راتسلیم کنندیا مُردند یادر تاریخ گم شدند، شما هم مثل آنها


+ 
0

- 
0
ارسال در 2017/2/4 ساعت 09:19 2017-2-4 09:19:32
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر