ترامپ تازه وارد و جو زده ؟؟؟


روحانی:
لغو ویزای دیگر ملتها اقدام تازه کارها است
دوران استفاده از دیوار برای فاصله انداختن بین ملتها گذشته؛ امروز عصر ارتباطات است


+ 
0

- 
0
ارسال در 2017/2/1 ساعت 13:55 2017-2-1 13:55:47
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر