طنز الوببین، اینبار راهکار اقتصادی دولت را به چالش میکشد


قسمت جدید انیمیشن طنز #الوببین... راهکار شما برای حل مشکل اقتصاد چیه؟!


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر