میرحسین موسوی:اگر مقابل رهبر بایستید، عقب نشینی می کند!


استاد حسن عباسی:
میرحسین موسوی گفته بود: اگر مقابل رهبر بایستید، عقب نشینی می کند!


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)