ارسال در 1395/10/23 ساعت 12:55 2017-1-12 11:55:15
اوباما در سخنرانی خداحافظی:

ما برنامه هسته ای ایران را تعطیل کردیم بدون شلیک حتی یک گلوله! [خطاب به مردم آمریکا] ما توانستیم، در حقیقت شما توانستید.

عرض x طول
ارسال نظر