ارسال در 1395/10/23 ساعت 12:07 2017-1-12 11:07:18
رئیس جمهور منتخب آمریکا درنشست خبری خود باجدال لفظی باخبرنگار سی ان ان، به او گفت: ساکت به تو فرصت سوال نمی دهم چون شما"جعل نیوز"هستید!

عرض x طول
ارسال نظر