لحظه تاریخی نماز رهبرمعظم انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی


رهبر انقلاب با حضور در دانشگاه تهران بر پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نماز خواندند و پس از پایان نماز ایشان با آیت الله هاشمی به وداع پرداختند.
21/10/95


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)