بازتاب‌های درگذشت آیت الله هاشمی در خارج


فیلمی از بازتاب خبر درگذشت آیت الله هاشمی در خارج از کشور را مشاهده می‌کنید.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر