ارسال در 1395/10/21 ساعت 10:22 2017-1-10 09:22:45
در ۱۹ دیماه ۱۳۵۶ مردم در اعتراض به توهین روزنامه اطلاعات به امام به خیابان ها آمده بودند و رژیم هم می دانست حضور مردم، قرار است آرام و بدون خشونت باشد. اما با همه اینها مردم قم به شدیدترین شکل ممکن به گلوله بسته شدند.

عرض x طول
ارسال نظر