جزئیات فوت آیت الله هاشمی از زبان برادرش


محمد هاشمی جزئیات فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی را شرح داد.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر