محسن رضایی: آقای هاشمی امروز با همه شوخی می کرد/ ایشان را کمتر اینگونه سر حال دیده بودیم


محسن رضایی از آخرین ساعات فعالیت آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر