ارسال در 1395/10/20 ساعت 10:04 2017-1-9 09:04:28
مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در فیلم پیش رو از ارادت خود به رهبر معظم انقلاب می‌گوید.

عرض x طول
ارسال نظر