تصاویری از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی


در فیلم پیش رو شاهد تصاویری از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی خواهید بود.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر