ارسال در 1395/10/20 ساعت 09:49 2017-1-9 08:49:06
شخصیت ها و چهره های سیاسی با حضور در حسینیه جماران با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی وداع کردند.

عرض x طول
ارسال نظر