ارسال در 1395/10/19 ساعت 18:15 2017-1-8 17:15:04
سالهاست شهر به شهر دنبال تو می‌گردم خیابان‌ها همه قریب با منند ای غریب شهرها! تازه می‌فهمم در هر شهری که باشم مهمان تو ام!
دلتنگ نامه قسمت شانزدهم

عرض x طول
ارسال نظر