شعر خوانی طنز در حضور رهبر انقلاب/ این نماز شما را باید در کتاب گینس ثبت کرد!


در فیلم پیش رو شاهد شعرخوانی طنز سعید طلایی در محضر رهبر انقلاب خواهید بود.


+ 
15

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر