ارسال در 1395/10/19 ساعت 13:39 2017-1-8 12:39:44
در فیلم پیش رو شاهد شعرخوانی طنز سعید طلایی در محضر رهبر انقلاب خواهید بود.

عرض x طول
ارسال نظر