بی خانمانی ناشی از اشرافی گری


بخشی از خطبه های نماز جمعه 17 دی ماه شهرستان ساوه درباره بی خانمانی ناشی از اشرافی گری


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر