ارسال در 1395/10/19 ساعت 01:14 2017-1-8 01:14:52
مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی در 28مرداد 1358 تشکیل شد.
ما سعی داریم در قالب مجموعه تاریخ شفاهی ایران فایل های آرشیوی و کمتر دیده شده از جلسات این مجلس در اختیار نسل جدید قرار دهیم.

عرض x طول
ارسال نظر