ارسال در 1395/10/16 ساعت 12:51 2017-1-5 11:51:10
اعضای جامعه قرآنی کشور در ادامه دیدار های خود با خانواده های شهدای قرآنی، در پانزدهمین روز از دی ماه سال 95 به دیدار خانواده شهید محمد رضا علی اوسط رفتند.

گزارش/ امیرحسین مدبر - محمدرضا کشت دار

عرض x طول
ارسال نظر