ارسال در 1395/10/16 ساعت 11:15 2017-1-5 10:15:20
یک افسر پلیس در ایالت کارولینای شمالی در امریکا یک دانشجوی دختر را به شدت به زمین کوبید. این ویدئو باعث خشم گسترده مردم شده و مردم خواستار اخراج پلیس هستند.

عرض x طول
ارسال نظر