هشدار دکتر عباسی درباره جنگ ارزی


گزیده ای از صحبت های دکتر حسن عباسی در برنامه جهان آرا شبکه افق - 1395/10/13


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر