ارسال در 1395/10/16 ساعت 10:51 2017-1-5 09:51:41
سال ۲۰۱۶ با تمام فراز ونشیب ها سپری شد. سالی که پر از حادثه های گوناگون بود. از برگزاری المپیک تا انفجاری های پیاپی و جنگ های خونین و ......

عرض x طول
ارسال نظر