ارسال در 1395/10/15 ساعت 14:44 2017-1-4 13:44:53
انیمیشن مفهومی از ریاست جمهوری جدید آمریکا "ترامپ" و نوع تعامل او با دنیا و کشور خودش!

عرض x طول
ارسال نظر