ارسال در 1395/10/15 ساعت 12:28 2017-1-4 11:28:42
اختلاس محصول تفکر غربگراست نه تفکر انقلابی.
خاوری پس از اختلاس به سوریه نرفت، مدافع حرم شود.
بلکه به غرب رفت تا پناهنده شود.

عرض x طول
ارسال نظر