ارسال در 1395/10/15 ساعت 10:41 2017-1-4 09:41:12
انتشار یک فیلم دیگر از ضرب و شتم مسلمانان روهینگیا توسط نظامیان میانمار توجه نهادهای حقوق بشری در جهان را به خود جلب کرد.

عرض x طول
ارسال نظر