ارسال در 1395/10/15 ساعت 10:08 2017-1-4 09:08:10
تعصب و غیرت بر خاک و وطن از دیرباز تاکنون در وجود مردم ایران وجود داشته است. در این میان هستند کسانی که وطن‌شان را به قیمت وعده‌های پوج می‌فروشند.

عرض x طول
ارسال نظر