ارسال در 1395/10/14 ساعت 09:57 2017-1-3 08:57:28
هشتگ «نجات آرش»، اشاره به وضعیت آرش صادقی، زندانی امنیتی، طی روزهای اخیر برای ساعاتی به ترند جهانی توئیتر تبدیل شد.

عرض x طول
ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)