جرایم سران فتنه


بخشی از خطبه های نماز جمعه 10 دی ماه شهرستان ساوه درباره جرایم سران فتنه


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر