ریشه های فتنه 88


بخشی از خطبه های نماز جمعه 10 دی ماه شهرستان ساوه درباره ریشه های فتنه 88


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر