پناهیان: وجود سیاستمدار غرب‌زده عامل تولید کارتن خوابی در جامعه است


پناهیان: وجود سیاستمدار غرب‌زده عامل تولید کارتن خوابی در جامعه است


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر