سخنان رائفی پور پیرامون تلگرام و اهمیت توییتر


کلیپ صحبت های جنجالی استاد علی اکبر رائفی پور پیرامون تلگرام و اهمیت توییتر+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر