گزارشی تکان دهنده از دنیای گورخواب های نصیرآباد


آنچه نداریم چیست؟؟
کاخی برانداختیم و کوخی بنا کردیم
مسئولین خداقوت!!


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر