بخش ششم-سرود-قرار کار تو دلبری باشه-مجید خرمی-میلاد امام حسن عسکری(ع) 1394


بخش ششم-سرود-قرار کار تو دلبری باشه-مجید خرمی-میلاد امام حسن عسکری(ع) --هیات ابن الرضا (ع)
جهت دریافت فایل های صوتی و تصاویر بیشتر این مراسم به سایت هیات ابن الرضا (ع) به نشانی زیر مراجعه کنید :
arsh.ir


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر