ارسال در 1395/10/7 ساعت 14:08 2016-12-27 13:08:58
طعنه به وضعیت آلودگی هوا و افزایش مشكلات آن، در قالب طنز های شیرین دیرین دیرین. حتما لبخند را به لبانتان می آورد.

عرض x طول
ارسال نظر