طنز - چگونه دانشگاه تاسیس کنیم


طنز - چگونه دانشگاه تاسیس کنیم


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • وقتی علم اسلام را رها کردید و به کپی پیست از غربی ها در علوم دست زدید معلؤم است دانشگاه هم می شود این مدرک و مدرک گرایی
  علوم اسلامی باعث پیشرفت جهان شد علومی که ائمه از قرآن آسمانی تحلیل کرده و به دانشمندانی نظیر جابر بن حیان رساندند و از آن دانشمندان به کسانی نظیر ابوریحان بیرونی و ابو علی سینا و محمد بن زکریا رسید که آنها هم به اشخاصی چون خواجه نصیرالدین و شیخ طوسی و شیخ نعمت الله ولی و غیاث الدین جمشید کاشانی رساندند نسل به نسل علوم اسلامی اما بعد
  پادشاهان ظالم قدر علم اسلامی را ندانسته و کتاب ها را به قیمت ناچیز فروختند و اما غربی های کافر غار نشین با کتاب های اسلامی ما پیشرفت کردند و علومش را بر علیه خودمان سو استفاذه کردند از علوم اسلامی فقط علومش را آموختند ولی انسانیت آن کتاب ها را نیاموختند وبا هزار رمز گذاری آن علوم به خودمان و جهان صادر کردند. به جای اینکه به آن علوم مزخرف غرب زنگ زده فکر کنید علوم ریشه ای اسلام را از قرآن کشف می کردید الان حاکم جهان بودیم مثل شیخ بهایی محمد عاملی که صفویان را قدرتمند با علوم اسلامی خودش کرد تنها کشانی که به علم اهمیت داد شاه عباس و کریم خان زند بودند که مملکت در زمان آنان پیشرفت کرد به جای اینکه به کشور گشایی فکر کنند به علوم اسلامی بها دادند
  شما هم به جای اینکه کاسه دیگران (غربی های نجس) را لیس بزنید به علوم ریشه ای اسلام بپردازید تا علم 27 را دست یابید تا حکومت جهانی اسلام را بر پا کنیم تا امام زمان عجل ا... فرجه الشریف ظهور کند و حکومت عدل الهی را برپا کند و گوشه ای از بهشت را نمایان کند. درود بر اسلام گرایان واقعی یکی از یکی و حسن عباسی. و سعید جلیلی

 • وقتی علم اسلام را رها کردید و به کپی پیست از غربی ها در علوم دست زدید معلؤم است دانشگاه هم می شود این مدرک و مدرک گرایی
  علوم اسلامی باعث پیشرفت جهان شد علومی که ائمه از قرآن آسمانی تحلیل کرده و به دانشمندانی نظیر جابر بن حیان رساندند و از آن دانشمندان به کسانی نظیر ابوریحان بیرونی و ابو علی سینا و محمد بن زکریا رسید که آنها هم به اشخاصی چون خواجه نصیرالدین و شیخ طوسی و شیخ نعمت الله ولی و غیاث الدین جمشید کاشانی رساندند نسل به نسل علوم اسلامی اما بعد
  پادشاهان ظالم قدر علم اسلامی را ندانسته و کتاب ها را به قیمت ناچیز فروختند و اما غربی های کافر غار نشین با کتاب های اسلامی ما پیشرفت کردند و علومش را بر علیه خودمان سو استفاذه کردند از علوم اسلامی فقط علومش را آموختند ولی انسانیت آن کتاب ها را نیاموختند وبا هزار رمز گذاری آن علوم به خودمان و جهان صادر کردند. به جای اینکه به آن علوم مزخرف غرب زنگ زده فکر کنید علوم ریشه ای اسلام را از قرآن کشف می کردید الان حاکم جهان بودیم مثل شیخ بهایی محمد عاملی که صفویان را قدرتمند با علوم اسلامی خودش کرد تنها کشانی که به علم اهمیت داد شاه عباس و کریم خان زند بودند که مملکت در زمان آنان پیشرفت کرد به جای اینکه به کشور گشایی فکر کنند به علوم اسلامی بها دادند
  شما هم به جای اینکه کاسه دیگران (غربی های نجس) را لیس بزنید به علوم ریشه ای اسلام بپردازید تا علم 27 را دست یابید تا حکومت جهانی اسلام را بر پا کنیم تا امام زمان عجل ا... فرجه الشریف ظهور کند و حکومت عدل الهی را برپا کند و گوشه ای از بهشت را نمایان کند. درود بر اسلام گرایان واقعی یکی از یکی و حسن عباسی. و سعید جلیلی