زالوهایی که باید پاکسازی بشوند!


شماره سی و پنجم «دونقطه» با عنوان (متخصصان کاسب کار) در گفتگو با محمد شریفی مقدم، قائم مقام سازمان نظام پرستاری درباره طرح تحول نظام سلامت


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)