ارسال در 1395/9/21 ساعت 15:04 2016-12-11 14:04:20
اجرای نمایش رزمی بسیجیان پایگاه بسیج شهیدان خالقی و صانعی به همراه اجرای گروه سرود سرگروه های پایگاه، در همایش برترین های صالحین استان کرمان/... pkhs.salehin.ir

عرض x طول
ارسال نظر