اجرای نمایش گروه رزمی


اجرای نمایش رزمی بسیجیان پایگاه بسیج شهیدان خالقی و صانعی به همراه اجرای گروه سرود سرگروه های پایگاه، در همایش برترین های صالحین استان کرمان/... pkhs.salehin.ir


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر