ارسال در 1395/9/19 ساعت 17:18 2016-12-9 16:18:16
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 16 آذر 95 به مناسبت روز دانشجو ویزه برنامه ای با عنوان "اشرافیت مسئولین" با حضور آقایان محمد حسن طریقت منفرد و مسعود ده نمکی ترتیب داد.
مسعود ده نمکی در این برنامه به ایراد سخنرانی پرداخت :
دیکتاتوری نئولیبرال ها _ امروز آقازاده ها که روزی پشت دین قایم می شوند و روزی پشت آزادی چنبره زده اند بر اقتصاد ایران.

عرض x طول
ارسال نظر