سخنرانی جنجالی مسعود ده نمکی در دانشگاه امیرکبیر پیرامون "اشرافیت مسئولین"


انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 16 آذر 95 به مناسبت روز دانشجو ویزه برنامه ای با عنوان "اشرافیت مسئولین" با حضور آقایان محمد حسن طریقت منفرد و مسعود ده نمکی ترتیب داد.
مسعود ده نمکی در این برنامه به ایراد سخنرانی پرداخت :
دیکتاتوری نئولیبرال ها _ امروز آقازاده ها که روزی پشت دین قایم می شوند و روزی پشت آزادی چنبره زده اند بر اقتصاد ایران.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر