ارسال در 1395/9/13 ساعت 15:34 2016-12-3 14:34:31
۱۶ آذر در همه‌ی سالها، با این مختصات باید شناخته شود. ۱۶ آذر مال دانشجوی ضد نیکسون است، دانشجوی ضد آمریکاست، دانشجوی ضد سلطه است.

عرض x طول
ارسال نظر