ترک واجبات و وظایف بخاطر همسر و فرزندان


بخشی از خطبه های نماز جمعه 14 آبان شهرستان ساوه


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر