افشاگری مهم هیلاری کلینتون درباره عربستان/ واکنش ریاض چه خواهد بود؟


ما باید از توان دیپلماتیک و اطلاعاتی خود استفاده کنیم تا به دولت های عربستان سعودی و قطر فشار بیاوریم. آنها به داعش و گروه های تندوری سنی در منطقه کمک های مالی و تدارکاتی ارائه می‌کنند.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر