نگاهی به هفته هفتم لیگ برتر


هفته هفتم لیگ برگزار شد تا بازهم لیگ به خواب کوچک پاییزی برود.

گزارش/ امیرحسین مدبر - نویدابراهیمی قانع - محمدرضا کشت دار


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر