افتتاح خط تولید موشک نقطه زن ذوالفقار


خط تولید موشک نقطه زن ذوالفقار در آستانه 5 مهر سالروز شکست حصر آبادان با حضور وزیر دفاع افتتاح شد.+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر